Subscribe Now: Feed Icon

Friday, November 26, 2010

PRAKATA - HBMT 2103: TEACHING MATEMATICS IN YEAR TWO

SEKAPUR SIREH

            Bersyukur kepada Tuhan, dengan limpah kurnianya, saya dapat menyiapkan tugasan yang diberi. Dalam tugasan ini menceritakan tentang pengajaran isipadu cecair untuk pelajar sekolah rendah tahun dua.
            Saya mengucapkan ribuan kepada ahli keluarga saya yang banyak memberi sokongan kepada saya dalam menyiapkan tugasan ini. Tidak lupa juga kepada rakan-rakan yang banyak membantu dan memberi pendapat dalam menyempurnakan tugasan ini.
            Jutaan terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada pensyarah tutor saya iaitu En. Goh Thian Hee yang banyak memberi tunjuk ajar kepada saya dalam subjek “HBMT 2103 TEACHING MATEMATICS IN YEAR TWO ”. 

            Akhir sekali saya Jutaan terima kasih yang tidak terhingga juga saya ucapkan kepada pihak OUM khasnya kepada Pengarah OUM kerana telah memberi ruang yang amat selesa untuk saya meneruskan pengajian ini.
            Harapan saya semoga tugasan ini memberi satu manfaat kepada saya di hari kelak semua guru-guru di Malaysia. Segala kekurangan di dalam tugasan ini saya mohon maaf kepada pihak tuan.

Sekian terima kasih


Mohamad Hasrul Bin Daud
Pulau Pinang

No comments:

Post a Comment