Subscribe Now: Feed Icon

Friday, November 26, 2010

HBMT 2103: TEACHING MATEMATICS IN YEAR TWO
HBMT 2103
TEACHING MATEMATICS IN
YEAR TWO

PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJARANNAMA :
MOHAMAD HASRUL BIN DAUD
NO MATRIK: 790614085133002TUTOR :
 EN. GOH THIAN HEE


Pusat Pembelajaran:
OUM PULAU PINANG


Semester September 2010


PRAKATA - HBMT 2103: TEACHING MATEMATICS IN YEAR TWO

SEKAPUR SIREH

            Bersyukur kepada Tuhan, dengan limpah kurnianya, saya dapat menyiapkan tugasan yang diberi. Dalam tugasan ini menceritakan tentang pengajaran isipadu cecair untuk pelajar sekolah rendah tahun dua.
            Saya mengucapkan ribuan kepada ahli keluarga saya yang banyak memberi sokongan kepada saya dalam menyiapkan tugasan ini. Tidak lupa juga kepada rakan-rakan yang banyak membantu dan memberi pendapat dalam menyempurnakan tugasan ini.
            Jutaan terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada pensyarah tutor saya iaitu En. Goh Thian Hee yang banyak memberi tunjuk ajar kepada saya dalam subjek “HBMT 2103 TEACHING MATEMATICS IN YEAR TWO ”. 

            Akhir sekali saya Jutaan terima kasih yang tidak terhingga juga saya ucapkan kepada pihak OUM khasnya kepada Pengarah OUM kerana telah memberi ruang yang amat selesa untuk saya meneruskan pengajian ini.
            Harapan saya semoga tugasan ini memberi satu manfaat kepada saya di hari kelak semua guru-guru di Malaysia. Segala kekurangan di dalam tugasan ini saya mohon maaf kepada pihak tuan.

Sekian terima kasih


Mohamad Hasrul Bin Daud
Pulau Pinang

SOALAN TUGASAN HBMT 2103 - SEM: SEPTEMBER 2010

PENGENALAN - ISIPADU CECAIR


Mengikut Kamus Dewan Edisi Empat, isipadu ialah ukuran. Oleh itu pada pendapat saya, isipadu cecair adalah merujuk kepada jumlah atau kuantiti  cecair yang dapat memenuhi sesuatu bekas. Dalam bidang matematik, cecair diukur dalam 2 bentuk unit pengukuran iaitu unit piawai dan unit bukan piawai.

Unit piawai adalah seperti liter dan milliliter. Manakala bagi unit bukan piawai pula adalah seperti, setitik, secawan dan sebaldi. Unit bukan piawai adalah mengikut alat pengukurannya. Contohnya, jika sudu diguna sebagai alat ukuran, unitnya adalah setengah sudu, sesudu, dua sudu dan seterusnya. Unit-unit bukan piawai ini masih lagi digunakan pada hari ini. Contoh yang paling mudah ialah jumlah pengambilan ubat cecair dan sutakan beras untuk memasak nasi.

Dalam pendidikan disekolah, ilmu pengetahuan dan kemahiran mengukur isipadu cecair adalah amat penting untuk dikuasai oleh kanak-kanak.  Atas kesedaran ini, maka Kementerian Pelajaran Malaysia bersama Pusat Perkembangan Kurikulum telah memasukkan “isipadu cecair” sebagai salah satu topik dalam matapelajaran matematik di tahun dua. Ini adalah untuk memastikan kanak-kanak dapat menguasai kemahiran mengukur isipadu cecair apabila mereka tamat di alam persekolahaan. 

Berikut adalah beberapa video cara mengukur isipadu cecair dalam unit standard piawai.
Berikut kedudukan mata semasa membaca ukuran pada silinder penyukat

KEKELIRUAN KANAK-KANAK DALAM PERBANDINGAN ISIPADU CECAIR


Dalam menganggarkan dan membanding-beza isipadu cecair, kebiasaannya kanak-kanak akan membuat kesilapan dengan menyangkakan bekas yang tinggi mempunyai isipadu yang lebih dari bekas yang memanjang. Dalam menyelesaikan kesalahan tafsiran ini, guru perlu menjelaskan bahawa tetinggian bekas bukanlah penentu isipadu atau kuantiti cecair di dalamnya. Guru perlu bijak menyusun penerangan-penerangannya dengan bahan bantu pengajaran atau eksperimen-eksperimen yang tertentu.  
Menurut Sobri (2000), dalam sebuah tesis seorang mahasiswi Universiti Teknologi Malaysia, Nur Baizura Binti Mahyidin (2006:5) menyatakan bahawa terdapat tiga kepentingan alat bantu mengajar iaitu:
1.       Membantu guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Ianya memainkan peranan sebagai membantu tugas guru di dalam menerangkan isi pelajaran.
2.         Mengawal disiplin pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran sedang berlaku.
3.         Mengurangkan kebosanan pelajar semasa berlakunya proses pengajaran dan pembelajaran.

SET ALAT BANTU MENGAJAR ISIPADU CECAIR
SET ALAT BANTU MENGAJAR PERTAMASalah satu alat atau bahan bantu mengajar saya yang pertama adalah 2 bekas kosong sama saiz yang diubahsuai dari botol minuman dan 2 bekas air yang tidak sama saiz. Bekas yang sama saiz adalah bertujuan untuk dijadikan alat pengukur bagi menentukan perbezaan isipadu 2 cecair.

         Bagi memudahkan murid melihat dan membezakan isipadu cecair, saya menggunakan cecair yang berwarna iaitu cecair berwarna merah dan cecair berwarna biru . Set bahan bantu mengajar ini boleh digunakan untuk mengajar murid yang lemah, galus dan cerdas atau bijak. Apa yang membezakan dalam pengajaran saya yang menggunakan BBM pertama ini adalah bikar 200ml, dimana bikar tersebut digunakan untuk mengajar murid yang cerdas tambahan sub kemahiran mengukur isipadu cecair.

         Bagi pelajar yang lemah, guru juga boleh menggunakan bikar 200ml sebagai alat pengukuran, tetapi bukan lah untuk mengajar mereka mengukur dalam unit piawai. Cukuplah sekadar menggunakan bikar sebagai alat pengukur bukan piawai. dalam erti kata yang lain, murid yang lemah mengukur kuatiti air berdasarkan bilangan bikar bukan pada bacaan bikar. Kebaikannya, walaupun kita tidak mengajar mengukur isipadu cecair dalam unit mililiter, murid yang lemah akan ukuran-ukuran yang terdapat pada bikar tersebut. Dan ini sedikit sebanyak akan memberi persediaan awal, atau permulaan dalam pembelajaran membaca ukuran pada bikar kelak.

          Untuk penerangan lebih lanjut, sila lihat rancangan pengajaran saya yang menggunakan ABM set pertama terhadap pelajar yang lemah dan pelajar yang cerdas.

Pengajaran Murid Cerdas - Set ABM Pertama - Isipadu Cecair


Tajuk   :
Isipadu Cecair

Objektif                       : Diakhir pengajaran murid akan dapat:
i.                    Mengukur isipadu cecair dengan menggunakan unit ukuran standard paiwai.
ii.                  Membandingkan 2 isipadu cecair dalam ukuran unit bukan standard piawai dan standard piawai.

Hasil Pembelajaran      : Pada akhir pengajaran, murid dapat:
 Mengukur dan membandingkan isipadu dua cecair dengan unit ukuran standard paiwai

Alatan   : 2 bekas air yang tidak sama saiz, 2 bekas air yang sama saiz, bikar 200ml

Pengetahuan sedia ada   Murid telah menguasai istilah "lebih banyak", "lebih sedikit," "separuh"," penuh,"  dan membaca ukuran air disilinder penyukat.

KBKK : Banding beza 

Nilai     : Berkerjasama, Displin


Langkah-Langkah       :

Set Induksi:
     1.   Guru mempamirkan slaid perbandingan isipadu 2 bekas cecair, dan cara mengukur isipadu cecair.
     2.   Sesi soaljawab guru dengan murid.

Perkembangan Pengajaran dan Pembelajaran:

   1. Murid diberi radas iaitu seperti gambar rajah dibawah.

   2. Murid diminta menganggarkan kuantiti air yang manakah lebih banyak.   3. Murid murid diminta menuang air kedalam 2 bekas yang sama saiz.
   4. Murid diminta menyatakan air yang manakah lebih banyak berdasarkan pemerhatian.   5. Murid menuangkan kesemua air dalam bikar 200ml mengikut warna air.
   6. Murid membuat perbandingan berdasarkan bilangan bikar dan bacaan isipadu cecair.   7. Guru menerangkan bahawa ketinggian bekas bukanlah penentu kuantiti air atau isipadu air.
   8. Murid diberi latihan pengukuhan.


Penutup:
   1. Guru menyoal Murid tentang isipadu cecair.
Video Sebahagian Proses Pengajaran dan PembelajaranPengajaran Murid Lemah - Set ABM Pertama - Isipadu Cecair


Tajuk :
Isipadu Cecair

Objektif  : 
Pada akhir pengajaran murid akan dapat:

i.  Mengukur isipadu cecair dengan menggunakan ukuran bukan standard paiwai.
ii. Membandingkan 2 isipadu cecair secara terus.

Hasil Pembelajaran :
Pada akhir pengajaran murid dapat membandingkan isipadu dua cecair secara perbandingan terus.


Alatan : 
2 bekas air yang tidak sama saiz, 2 bekas kosong yang sama saiz.

Pengetahuan sedia ada: 
Murid telah menguasai istilah "lebih banyak", "lebih sedikit", "separuh" dan "penuh".


Langkah-Langkah :

Set Induksi:
1.   Guru mempamirkan slaid perbandingan isipadu air antara 2 bekas air dan cara mengukur isipadu cecair  dalam unti bukan piawai.
2.   Sesi soaljawab guru dengan murid.

Perkembangan Proses Pengajaran dan Pembelajaran:

   1. Murid diberi radas iaitu seperti gambar rajah dibawah.   2. Murid diminta menganggarkan kuantiti air yang manakah lebih banyak.   3. Murid murid diminta menuang air kedalam 2 bekas yang sama saiz.
   4. Murid diminta menyatakan air yang manakah lebih banyak.   5. Guru menerangkan bahawa ketinggian bekas bukanlah penentu kuantiti air atau isipadu air.
   6. Murid diberi latihan pengukuhan.

Penutup:
  1. Guru menyoal murid tentang perbandingan isipadu.


Video Sebahagian Proses Pengajaran dan Pembelajaran
SET ALAT BANTU MENGAJAR KE-2Alat bantu mengajar yang kedua adalah 2 bekas botol plastik kosong. Sama ada saiznya sama atau tidak terpulang kepada guru, kerana objektif dalam pengajaran yang saya akan sampaikan adalah kemahiran menyukat isipadu cecair. bukan untuk memberi konsep cecair dan ruang.

         Selain 2 bekas kosong saya juga menggunakan beberapa cawan untuk dijadikan alat pengukur dalam unit bukan standard piawai. Ahkir sekali saya menggunakan jag pengukat 500ml untuk digunakan sebagai alat pengukur bagi murid yang cerdas.

        Saya tidak menggunakan jag penyukat bagi pelajar yang lemah. Ini adalah kerana objektif saya adalah diakhir pengajaran pelajar dapat mengukur cecair. walaupun murid yang lemah tidak diberi menggunakan jag penyukat, tetapi mereka diajar menyukat dengan unit bukan paiwai (cawan). Sama ada mengukur dalam unit standard piawai atau bukan piawai, ia adalah bergantung pada tahap murid-murid saya. Apa yang penting, kemahiran mengukat dapat dikuasai oleh anak murid saya mengikut kemampuan mereka. 

       Untuk penerangan lebih lanjut, sila lihat rancangan pengajaran saya yang menggunakan ABM set ke-2 terhadap pelajar yang lemah dan pelajar yang cerdas.

Pengajaran Murid Lemah - ABM ke 2 - Isipadu Cecair Tahun 2

Tajuk :
Isipadu Cecair

Objektif :
Pada akhir pengajaran murid akan dapat:
i. Mengukur isipadu cecair dengan menggunakan unit ukuran bukan standard paiwai.

Hasil Pembelajaran :
Pada akhir pengajaran, murid dapat:

i.  Mengukur  isipadu cecair dalam unit unit ukuran bukan standard paiwai
ii. Membandingkan isipadu dua bekas cecair

Alatan:
6 cawan, 2 bekas air

Pengetahuan sedia ada:
Murid telah menguasai istilah "lebih banyak", "lebih sedikit", "separuh" dan "penuh",

KBKK  : Banding-beza

Nilai     : Displin dan Berkerjasama

Langkah-Langkah       :


Set Induksi :

     1.   Guru mempamirkan slaid cara mengukur isipadu cecair.
     2.   Sesi soaljawab guru dengan murid.

Perkembangan Pengajaran dan Pembelajaran:

     1.  Murid diberi radas iaitu seperti gambar rajah dibawah.


      2. Murid diminta menyatakan kuantiti air yang manakah lebih banyak.


    3. Murid diminta menuang air kedalam cawan-cawan yang disediakan.

    4.  Murid mencatat bilangan cawan bagi setiap bekas cecair
    5.  Murid diminta menyatakan air yang manakah lebih banyak berdasar perbandingan bilangan cawan. 
      6.  Guru memberi latihan pengukuhan kepada murid.


Penutup:

     1. Guru menyoal murid tentang isipadu.


Video Sebahagian dari Proses Pengajaran dan Pembelajaran

Pengajaran Murid Cerdas - ABM ke 2 - Isipadu Cecair Tahun 2


Tajuk                              
Isipadu Cecair

Objektif                          
Pada akhir pengajaran murid akan dapat: 
i. Mengukur isipadu cecair dengan menggunakan unit ukuran bukan standard paiwai dan standard paiwai.

Hasil Pembelajaran:
Pada akhir pengajaran, murid dapat:

i.  Mengukur isipadu cecair dalam unit ukuran standard paiwai, dan bukan standard piawai.
ii. Dapat membuat perbandingan antara 2 isipadu cecair.


Alatan:
Bikar penyukat, 6 cawan, 2 bekas air

Pengetahuan sedia ada:
Murid telah menguasai istilah "lebih banyak", "lebih sedikit", "separuh" dan "penuh", membaca ukuran cecair pada silinder penyukat.

KBKK : Banding-beza

Nilai     : Displin dan Berkerjasama


LANGKAH-LANGKAH :
Set Induksi :
1.      Guru mempamirkan slaid cara mengukur isipadu cecair.
2.      Sesi soaljawab guru dengan murid.

Perkembangan Pengajaran Dan Pembelajaran:
1.      Murid diberi radas iaitu seperti gambar rajah dibawah.

2.      Murid diminta menyatakan kuantiti air yang manakah lebih banyak.
3.      Murid murid diminta menuang air kedalam cawan-cawan yang disediakan.
4.      Murid mencatat bilangan cawan bagi setiap bekas cecair.
5.      Murid diminta menyatakan air yang manakah lebih banyak berdasar perbandingan bilangan cawan..6.      Murid diminta menuang kesemua air dalam bekas penyukat mengikut warna air.7.      Murid membuat perbandingan berdasarkan bacaan isipadu cecair.8.      Murid diminta membuat kesimpulan berdasarkan pemerhatian dan hasil dapatan eksperimen.
9.      Murid diberi latihan pengukuhan.
Penutup : 
            1.  Guru membuat soaljawab tentang isipadu.  

Video Sebahagian daripada Pengajaran dan Pembelajaran