Subscribe Now: Feed Icon

Monday, January 7, 2013

Maksud Nombor Bulat

Daripada Sistem Nombor Asas 10 maka lahirlah pelbagai istilah dan antaranya ialah nombor bulat.

Apa itu nombor bulat? 

Nombor bulat adalah terdiri daripada nombor-nombor seperti “0, 1, 2, 3, 4,5, 6 ,7 ,8 ,9, …”.

Asas bagi nombor bulat adalah nombor asli. Nombor-nombor asli adalah seperti berikut: “1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,… “.

Nombor bulat menjadi lebih mudah difahami sekiranya digambarkan dalam bentuk garisan nombor.Verschaffel and De Corte (1996) mengelaskan penggunaan nombor bulat kepada lima kategori,iaitu untuk:
  • Menentukan kuantiti (aspek kardinal (cardinal)) 
  • Mengenal pasti (aspek ordinal) 
  • Mengukur (aspek pengukuran) 
  • Reckon (aspek „reckoning) 
  • Menamakan (aspek non-numerical)


No comments:

Post a Comment