Subscribe Now: Feed Icon

Monday, September 28, 2015

Format Baharu UPSR 2016 bagi kertas Matematik


Mulai Tahun hadapan (2016) Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM) memperkenalkan format baharu bagi Ujian Pencapaian Sekolah Rendah ( UPSR ) dalam pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dan melengkapi Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS).


  • UPSR masih berbentuk ujian bertulis 100 peratus peperiksaan pusat seperti tahun-tahun sebelumnya.
  • Diterapkan dengan unsur-unsur Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)
  • Soalan objektif aneka pilihan kekal dengan 40 soalan
  • Soalan Subjektif dikurangkan kepada 15 soalan


Mana-mana pihak yang ingin melihat dan meneliti format serta contoh instrumen UPSR mulai 2016 boleh layari laman sesawang www.lp.edu.my

No comments:

Post a Comment